Top

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dolls Department 25


Op deze Algemene Voorwaarden en overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Wanneer er aanpassingen plaatsvinden op deze Algemene Voorwaarden dan wordt dit direct onder deze zin aangegeven; in welke sectie en wanneer er veranderd is.

Aanpassingen:

Datum: 20 november 2017

Sectie(s):     5.5

 Nieuw erbij

Voordat u retourneert is het nodig dat u eerst het herroepingsformulier op onze website geheel invult.


Sectie 1. Definities

Koper of klant is diegene die een product en/of dienst onder betaling afneemt van Dolls Department 25 en die verder in deze voorwaarden als zondanig zal worden aangeduid. 
Het bedrijf ook wel Dolls Department 25 genoemd en vice versa
Algemene Voorwaarden hierna ook te worden aangeduid met Voorwaarden.
Schriftelijke overeenkomst alle afspraken die zijn vastgelegd op schrift, hieronder wordt verstaan dat de overeenkomst(en) is/zijn opgetekend op papier (verzonden via post of faxapparaat) of digitaal als PDF document (per e-mail verstuurd). SMS berichten worden niet gehonoreerd uit veiligheidsoverwegingen (mobiele telefoons kunnen makkelijk in iemand anders handen vallen).

Sectie 2.  Bestellen

2.1 Door een bestelling bij Dolls Department 25 te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden. 
2.2 U plaatst uw bestelling via de bestelprocedure op onze website. U kunt daartoe een persoonlijk account openen door u te registreren. Alle gegevens die nodig zijn, maar ook vrijblijvende persoonlijke gegevens, die door u worden ingegeven worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling en eventueel om u aanbiedingen te doen en veranderingen in de webwinkel aan u door te geven. Uw (persoonlijke) informatie in welke vorm dan ook wordt niet aan derden doorgegeven als deze niet betrokken zijn bij de afhandeling van uw bestelling. Nimmer zullen uw persoonlijke gegevens worden verkocht door Dolls Department 25.
2.3 Dolls Department 25 heeft het recht om bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd of wanneer deze om een andere reden niet kan worden uitgevoerd, dan krijgt u daar binnen 7 werkdagen bericht van. Bij een reeds gedane betaling zal volledige restitutie plaatsvinden voor het betreffende niet te leveren artikel danwel de volledige bestelling wanneer dit van toepassing is.
2.3.1 Wanneer er een ontoereikende betaling, geen betaling of verkeerde betaling is gedaan dan behoudt Dolls Department 25 zich het recht voor om niet tot levering over te gaan. Pas dan wanneer er een correcte betaling heeft plaatsgevonden zal tot plaatsing van de bestelling danwel levering worden overgegaan.
2.4 Uw bestelling is van kracht wanneer er een volledige betaling vooraf heeft plaatsgevonden (dit geldt voor internationale en nationale bestellingen) of wanneer u tenminste 50% van het totaalbedrag heeft betaald, de bestelling wordt dan onder rembours verzonden. Het nog openstaande bedrag en de rembourskosten rekent koper af met de TNT-medewerker. Alle kosten die voortvloeien uit het verzenden onder rembours zijn voor rekening van koper. Verzenden onder rembours is alleen binnen Nederland van kracht waarbij verzending aan postbussen is uitgesloten. Klanten buiten Nederland kunnen gebruik maken van de andere aangeboden leverings- en betalingswijzen. 
2.4.1 Wanneer u de bestelling onder rembours wilt ontvangen dan kunt u dit aangeven tijdens het bestelproces in het witte tekstvak, wij nemen dan contact met u op betreffende de kosten voor verzending onder rembours. Mocht u het niet eens zijn met deze kosten dan kunt u kiezen voor een andere manier van levering en betaling.
2.5 Het is niet mogelijk om een reeds gedane bestelling zonder meer te annuleren, uitzondering hierop is het overlijden van koper waarbij een bewijs van overlijden moet kunnen worden overlegd. Reeds gedane betalingen worden bij overlijden geheel gerestitueerd mits het bestelde nog niet is verzonden of wanneer de bestelling op kosten van de vertegenwoordigende persoon, in originele en onbeschadigde staat met de originele factuur ingesloten, wordt geretourneerd. 
Zie sectie 5, punt 3 betreffende retournering tijdens de zichttermijn.

Sectie 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Dolls Department 25 zijn vrijblijvend. Dolls Department 25 heeft het recht om prijzen te wijzigen met name wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Tevens heeft Dolls Department 25 het recht om de prijzen aan te passen die aan stijgingen onderhevig zijn door bijvoorbeeld een veranderde (wereld) economie. Hieronder vallen in elk geval de nodige valuta aanpassingen aangezien het merendeel van het aanbod wordt geïmporteerd uit niet-EU-landen. Reeds bestelde en betaalde artikelen zijn hiervan uitgezonderd, zo ook bij afspraak vastgestelde prijzen zijn hiervan ontheven. 
3.2.1 Dolls Department 25 behoudt zich het recht voor om een prijsverhoging/prijsverhogingen door te voeren wanneer hiermee nadelige gevolgen (veroorzaakt door valuta aanpassingen, aangepaste wetten en verhoogde grondstofprijzen die worden doorgevoerd), voor het bedrijf worden voorkomen.
3.3 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen of diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, zo ook zijn eventuele belastingen of andere heffingen niet in de prijs begrepen, tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen. Alle verzendkosten zijn altijd voor rekening van koper behalve wanneer anders, schriftelijk, is overeengekomen.
3.4 Eventuele offertes of aanbiedingen aan koper zijn vrijblijvend en verplichten koper noch Dolls Department 25 tot niks. Echter, wanneer koper schriftelijk de offerte of aanbieding bevestigd, pas dan is er een overeenkomst gesloten waarbij zowel koper als Dolls Department 25 hun verplichtingen jegens elkaar moeten nakomen.

Sectie 4. Betalen

 

Alle betalingen moeten in euro's worden gedaan!!


4.1 Betaling kan plaatsvinden door middel van een bankoverschrijving (kosteloos) ook voor landen binnen Europa(*),  Paypal (alle mogelijkheden), iDeal die vooraf aan de levering van het bestelde moet geschieden voor 100% of bij verzenden onder rembours: 50% vooraf en de resterende 50% bij aflevering met daarbij de rembourskosten. Het betalen met iDeal gaat via Sisow om optimale veiligheid te garanderen.  (*) België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittanië (incl. Noord Ierland), Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden.
4.2 Paypal betalingen brengen kosten (3,5% van totaalbedrag) met zich mee die volledig voor rekening van de koper komen. Eventuele andere bijkomende kosten omdat koper van Paypal gebruik maakt komen voor zijn/haar eigen rekening.

U kunt via Paypal met alle middelen betalen dus door middel van saldo op de Paypalrekening, overschrijvingen via de bank naar Paypal en betalingen met credit cards.
4.3 Betreffende verzenden onder rembours: Wanneer koper reeds de eerste 50% heeft betaald en deze de bestelling wil annuleren dan zal koper eerst contact met Dolls Department 25 op moeten nemen zodat er geen verzending van de goederen zal plaatsvinden. Wanneer dit niet gebeurd en koper weigert aan de deur de bestelling, dan behoudt Dolls Department 25 zich het recht voor om de gemaakte kosten op koper te verhalen. Bevat de bestelling (ook) een BJD pop dan zal de koper de bestelling in ontvangst moeten nemen en hiervoor aan de TNT medewerker betalen. Doet u dit niet dan zal de reeds betaalde 50% niet worden terugbetaald aangezien een BJD pop op bestelling van koper wordt gemaakt en ook qua face up eventueel in zijn/haar opdracht is aangebracht. Het betreft een maatwerk product. Meer hierover in sectie 5.
Betreft het een niet-maatwerk bestelling dan restitueren wij het reeds betaalde bedrag minus de gemaakte kosten.

Sectie 5. Levering, zichttermijn en retourneren

5.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling zo snel mogelijk. Houd u er rekening mee dat bestellingen betreffende Ball Jointed Dolls(*) over het algemeen veel tijd vragen (langer dan 6 weken is mogelijk) omdat deze pas geproduceerd worden wanneer u bestelt, danwel dat er ook nog een face up of body blush moet worden aangebracht wanneer u dit heeft aangegeven. Derhalve is dit een maatwerk product.
5.2 Levering vindt plaats door TNT.
5.2.1 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.
5.3 Alleen wanneer u in Europa woont: Bestelde artikelen heeft u 14 dagen op zicht, binnen deze termijn kunt u zonder opgave van reden uw bestelling of een artikel hiervan retourneren. Wanneer u van een grote zending slechts één/enkele artikel(en) of een veel kleiner artikel wilt retourneren dan, dient u contact met ons op te nemen om een correcte manier van verzenden af te stemmen. Op maatwerk producten is er geen zichttermijn van toepassing (zie sectie 5, punt 1).

5.4 Controleer de geleverde artikelen onmiddelijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 
10 werkdagen schriftelijk of telefonisch aan Dolls Department 25 te melden.
5.5 Voordat u retourneert is het nodig dat u eerst het herroepingsformulier op onze website geheel invult. Zodra uw geretourneerde bestelling of artikel(en) in originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking (dit geldt niet voor de omdoos oftewel de transportdoos) door Dolls Department 25 in ontvangst is genomen, zal er restitutie plaatsvinden danwel zal het artikel/artikelen worden geruild voor hetzelfde artikel/dezelfde artikelen die in correcte staat verkeren. Voorwaarde is wel dat men gehoor heeft gegeven aan de retourneringsinstructies van Dolls Department 25 en dat dit binnen de gestelde termijnen gebeurd. De verzendkosten ter retournering zijn te allen tijde voor rekening van koper behalve wanneer schriftelijk met Dolls Department 25 anders is overeengekomen. Verzendkosten ter retournering zijn uitgesloten van restitutie.

Sectie 6. Betalen in termijnen

6.1 Betalen in termijnen is beperkt mogelijk. Hier leest u er alles over.

Sectie 7. Internationaal bestellen / International orders

7.1 Bestellen via Paypal is  mogelijk, alle Paypalkosten en valutakosten komen voor rekening van koper. Het proces om van credit cards gebruik te maken kan via Moneybookers plaatsvinden en dit is momenteel kosteloos.
Payment through Paypal is possible, be aware that all Paypal fees will be on customers account as will currency costs if they may occur.  Payment by credit card will be through Moneybookers and no feeapplies for now. 
Or if prefered one can make a credit card payment through Paypal, a fee of 3.6% applies on the total amount as will currency costs if they may occur.

Sectie 8. Kortingsbonnen

8.1 Elke kortingsbon kan 1 keer worden gebruikt en is niet voor contant geld inwisselbaar. De geplaatste bestelling moet tenminste € 25,00 bedragen waarbij het totaalbedrag de optelsom is van de bestelde producten dus exclusief de verzendkosten.

Sectie 9. Top Shopper account

9.1 Een Top Shopper worden: Registreer uzelf, bestel voor 200,00 euro of meer aan artikelen (exclusief verzendkosten) en wordt direct een Top Shopper.
Of bestel meerdere keren totdat met het totaal van de bestellingen (exclusief verzendkosten) 200,00 euro is bereikt. Zo zult u altijd de beste prijzen en het grootste voordeel krijgen, ingaand per uw eerstvolgende bestelling (hoogte van het bestelbedrag is dan niet meer van belang).

U profiteert als Top Shopper van de volgende voordelen:

  • Altijd 5 % korting in de webshop of op de beurzen (vergeet hier niet uw klantennummer te noemen) en op elke actie!
  • Het kan niet verlopen zolang u geregistreerd bent,
  • Is gratis zonder koopverplichting.
  • en wij hebben nog meer aanbiedingen voor u op het oog dat wij kenbaar maken zodra deze zijn vastgesteld.

 

Tot slot

Koper kan geen rechten ontlenen aan de handelswijze van Dolls Department 25 wanneer deze de Algemene Voorwaarden soepel hanteert als een situatie dat vereist. Dolls Department 25 streeft er naar de Voorwaarden zoals hierboven opgesteld, te hanteren.

(*) Ball Jointed Dolls worden altijd verzekerd verzonden, de meerkosten hiervan neemt Dolls Department 25 voor haar rekening. Alleen van toepassing op verzendingen binnen Nederland.