Top

De foto's op onze websiteDe foto's van de aangeboden producten op onze website zijn in eigendom van de producenten, merkeigenaars of Dolls Department 25 (ook wel copyright houders genoemd) en worden met toestemming van hen op onze website gebruikt.

Op alle foto's rust copyright en zonder toestemming van de copyright houder mogen deze niet voor uw eigen commerciële danwel niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.
Gebruikt u zonder toestemming foto's waarop copyright rust dan bent u strafbaar, dit wordt internationaal erkent.