Top

Layaway - Bestel op afbetaling


versie 2015-okt.Ch2Layaway = Engels voor wegleggen

Met plezier bieden wij u de mogelijkheid van de betalingsregeling Layaway aan.
Wij vertrouwen er op dat u zich aan onderstaande regels en afspraken houdt.

Layaway betekent dat u alvast een bestelling kunt doen en in termijnen betaalt. Wij houden de bestelling voor u apart totdat het volledige bedrag is voldaan, waarna wij direct overgaan tot het verzenden van de complete bestelling. Er worden dus geen deelverzendingen gedaan.

Om gebruik te maken van de Layaway betalingsregeling kunt u tijdens het bestelproces bij Betaalwijze aangeven "Op rekening" te willen betalen.
Zodra u de bestelling heeft afgerond (u betaalt op dat moment nog niets) dan ontvangen wij deze en zullen een betaalschema samenstellen voor u op basis van het onderstaande:
 • Bij een bestelbedrag van 75,00 tot 100,00 euro betaalt u in 3 termijnen van elk een maand.
 • Bij een bestelbedrag van 100,00 tot 800,00 euro betaalt u in 4 termijnen van elk een maand.
Bij bovenstaande bedragen zijn de verzendkosten inclusief.

Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen met daarin aangegeven dat u Op rekening wilt betalen dan geven wij u precies door wanneer u welke betaling moet doen.
U zult dan 5 dagen voor de afloop van het betreffende termijn bericht ontvangen van ons:
 • een link wanneer u met iDeal wilt betalen via de webshop
 • of een e-mail bericht van ons met het verzoek tot de termijnbetaling ten bedrage van het afgesprokene
 • of voor buiten Nederland bij Paypal betaling een verzoek/factuur om de termijnbetaling ten bedrage van het afgesprokene te voldoen via dit Paypal verzoek.

De regels van Dolls Department 25 met betrekking tot de Layaway betalingsregeling:
 1. U doet altijd een aanbetaling van 20% van het totaalbedrag. Deze dient binnen 7 werkdagen, vanaf de besteldatum, door ons te zijn ontvangen.
   
 2. Zodra wij de aanbetaling van u hebben ontvangen dan gaat u akkoord met onze Layaway betalingsregeling volgens het betaalschema of het op uw toegespitste contract en onze Algemene Voorwaarden.
   
 3. Het maximum bedrag dat in aanmerking komt voor de layaway betalingsregeling is 800,00 euro inclusief de verzendkosten.
   
 4. Een op uw toegespitste betalingsregeling is soms mogelijk. U dient dan voordat u een bestelling plaatst met ons contact te hebben opgenomen via e-mail: shop@dollsdepartment25.com.
   
 5. De door u bestelde artikelen blijven eigendom van Dolls Department 25 totdat het volledige bedrag is voldaan. Pas dan zullen wij direct overgaan tot het verzenden van uw complete bestelling.
   
 6. Zodra de wettelijke termijn van 14 dagen bedenktijd (geldt alleen voor bestellingen binnen Nederland) is verstreken dan kunt u geen aanspraak meer maken op restitutie van de aanbetaling en eventuele bedragen van bestelde artikelen die op voorraad zijn.

  Bij bestellingen die buiten Nederland zijn geplaatst en worden geleverd geldt dit direct na ontvangst van de aanbetaling.

  Overigens bij pre-orders die reeds zijn doorgeven aan de leverancier/fabrikant zal er nimmer restitutie plaatsvinden aangezien het hier een bestelling op maat betreft danwel geheel op uw verzoek is gedaan.

  Het houdt dus in dat alle bedragen die inmiddels van u zijn ontvangen door ons, ook in ons bezit blijven zonder enige vorm van verdere levering of dienst mocht u na de bedenktijd of nadat de aanbetaling door ons is ontvangen, de bestelling willen annuleren of wanneer u zich niet houdt aan de gemaakte betalingsregeling.
   
 7. Mocht u onverhoopt geen termijnbetaling (meer) kunnen doen om welke reden dan ook, dan zult u ons voortijdig hiervan op de hoogte moeten stellen. Dit houdt in dat u tenminste 2 weken voor de volgende betaaldatum ons hiervan op de hoogte heeft gesteld per e-mail of brief.
  Wordt hieraan niet voldaan dan zal Dolls Department 25 alle reeds betaalde bedragen zonder meer behouden waarbij de door u bestelde artikelen weer in de voorraad worden opgenomen.

  In uitzonderlijke gevallen kunnen wij in overleg met elkaar eventueel alsnog een andere regeling treffen, u dient dan wel snel en adequaat op onze communicatie te reageren.

Betaling in termijnen volgens de Layaway betalingsregeling kunt op de volgende manieren doen:

Binnen Nederland:
 • Via iDeal u ontvangt dan per te betalen termijn een bericht waar u via de webshop kunt betalen.
 • Met een bankoverschrijving (houd u dan wel rekening met het aantal werkdagen dat nodig is voordat het op onze rekening is bijgeschreven).
Binnen Europa en rest van de wereld:
 • Via bankoverschrijving waarbij alle bankkosten voor uw rekening komen (houd u dan wel rekening met het aantal werkdagen dat nodig is voordat het op onze rekening is bijgeschreven).
 • Via Paypal waarbij standaard de kosten per Paypal betaling 5 euro voor uw rekening komen ongeacht het te betalen bedrag. U ontvangt van ons per te betalen termijn op een afgesproken datum een factuur met betalingsverzoek.